Beschikbaar voor advies -en mediationopdrachten

3870ae0

Het juiste adres voor een professionelebij u passende oplossing van en/of omgaan met dilemma’s betreffende het psychosociaal leven.

Denk daarbij aan:

-onderzoek en advies;

-hulpverlening bij uiteenlopende kwesties van intra -en interpersoonlijke aard;

-bevorderen van productieve communicatie c.q. kwaliteit in relaties;

-ondersteuning bij het maken van ouderschapsplan;

-bevorderen van werkplezier en voorkomen van uitval door al dan niet werkgerelateerde oorzaken.